Wellcome to 24H Media

24HMEDIA TUYỂN DỤNG DESIGNER 24HMEDIA TUYỂN DỤNG DESIGNER

24hmedia VN tuyển dụng 2 designer 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC​ Lên ý tưởng và thiết kế các ấn phẩm, banner, tư liệu quảng cáo cho các kênh marketing và các kênh online của Công ty Thực hiện các công việc ...

24HMEDIA TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO 24HMEDIA TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

  24hmedia VN tuyển dụng 2 nhân sự sale dịch vụ agency quảng cáo 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC​ Tìm kiếm nguồn khách hàng cho dịch vụ agency quảng cáo của Công ty Kết hợp telesale, marketing... để gia ...

24HMEDIA TUYỂN DỤNG THIẾT KẾ WEBSITE 24HMEDIA TUYỂN DỤNG THIẾT KẾ WEBSITE

24hmedia VN tuyển dụng 2 nhân sự thiết kế website I.MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện công việc thiết kế chính cho website/app/landing của công ty bao gồm: lên concept thiết kế, layouts, UX, UI. Lập kế ...

24HMEDIA TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ BIÊN KỊCH KỊCH BẢN VIDEO NGẮN 24HMEDIA TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ BIÊN KỊCH KỊCH BẢN VIDEO NGẮN

24hmedia VN tuyển dụng 2 nhân sự biên kịch kịch bản video ngắn I.MÔ TẢ CÔNG VIỆC Lên kế hoạch chi tiết chủ đề, ý tưởng sáng tạo, nội dung video ngắn chủ đề troll funny ấn tượng Dựa theo ...

24HMEDIA TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ BIÊN TẬP VIÊN VIDEO 24HMEDIA TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ BIÊN TẬP VIÊN VIDEO

24hmedia VN tuyển dụng 2 nhân sự biên tập viên video I.MÔ TẢ CÔNG VIỆC Xây dựng kịch bản viral cho các kênh content theo từng chủ đề của kênh Tổng hợp nguồn, xu hướng, phốt, drama có cùng chủ ...

24HMEDIA TUYỂN DỤNG ĐẠO DIỄN PHIM NGẮN CHỦ ĐỀ TROLL FUNNY 24HMEDIA TUYỂN DỤNG ĐẠO DIỄN PHIM NGẮN CHỦ ĐỀ TROLL FUNNY

24hmedia VN tuyển dụng 5 đạo diễn phim ngắn chủ đề troll, funny 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Chỉ đạo sản xuất các video, clip, phim ngắn chủ đề troll funny… phát hành trên youtube và các kênh social của ...

24HMEDIA TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TỔ CHỨC SẢN XUẤT 24HMEDIA TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TỔ CHỨC SẢN XUẤT

24hmedia VN tuyển dụng 2 nhân sự tổ chức sản xuất I.MÔ TẢ CÔNG VIỆC  Tổ chức ekip, cảnh quay, lên kế hoạch quay phim sau khi có kịch bản quay từ Tổ biên kịch  Liên hệ book diễn viên, địa ...

24HMEDIA TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN TÌM KIẾM ĐỐI TÁC SẢN XUẤT CONTENT 24HMEDIA TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN TÌM KIẾM ĐỐI TÁC SẢN XUẤT CONTENT

24hmedia VN tuyển dụng 10 Chuyên viên tìm kiếm đối tác sản xuất content 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC​ Tìm kiếm đối tác content social bao gồm các kênh tiktok,facebook, youtube và các nền tảng xã hội... cá ...

24HMEDIA TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG 24HMEDIA TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

24hmedia VN tuyển dụng Chuyên viên tuyển dụng nhân sự 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC​ Trực tiếp lên kế hoạch và thực hiện công tác tuyển dụng đảm bảo đầy đủ nhân sự theo kế hoạch phát triển ...

24HMEDIA TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ ĐỐI TÁC 24HMEDIA TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ ĐỐI TÁC

24hmedia VN tuyển dụng 2 Chuyên viên quan hệ đối tác 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC​ Tìm kiếm đối tác xây dựng content, lên kế hoạch khai thác và hợp tác. Phát triển và duy trì mối quan hệ chặt chẽ giữa ...

24HMEDIA TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ DIGITAL MARKETING 24HMEDIA TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ DIGITAL MARKETING

  24hmedia VN tuyển dụng 4 nhân sự digital marketing   1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC​ Xây dựng chiến lược, lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch Digital Marketing. Tổ chức triển khai, theo dõi ...

24HMEDIA TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN QUAY DỰNG PHIM NGẮN 24HMEDIA TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN QUAY DỰNG PHIM NGẮN

24h media VN tuyển dụng 5 Chuyên viên quay dựng 1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Thực hiện quay dựng, hậu kỳ, đóng góp ý tưởng kịch bản cảnh quay trong buổi quay dựng phục vụ cho các sản phẩm clip hài, troll, ...

Bài Viết Mới Nhất

24HMEDIA TUYỂN DỤNG DESIGNER

24HMEDIA TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO

24HMEDIA TUYỂN DỤNG THIẾT KẾ WEBSITE

24HMEDIA TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ BIÊN KỊCH KỊCH BẢN VIDEO NGẮN

24HMEDIA TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ BIÊN TẬP VIÊN VIDEO

24HMEDIA TUYỂN DỤNG ĐẠO DIỄN PHIM NGẮN CHỦ ĐỀ TROLL FUNNY

24HMEDIA TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TỔ CHỨC SẢN XUẤT

24HMEDIA TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN TÌM KIẾM ĐỐI TÁC SẢN XUẤT CONTENT

24HMEDIA TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

24HMEDIA TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ ĐỐI TÁC